فیگور های کیوپاسکت اسپای فمیلی

750,000 تومان

فیگور های کیوپاسکت اسپای فمیلی
سایز تقریبی هر فیگور 15 سانتی متر
داری پایه نگهدارنده
مناسب برای دکور و کلکسیون

1 در انبار