فیگور نزوکو ازانیمه شیطان کش

450,000 تومان

فیگور نزکو (نزوکوکامادو )
از انیمه Demon sleyer
سایز تقریبی 18 سانتی متر
دارای پایه نگهدارنده

1 در انبار