ماکت ماشین رنجرور

520,000 تومان

ماکت فلزی رنجروور

1/24

دارای صدا و چراغ

مناسب برای دکور و کلکسیون

بدون بسته بندی

1 در انبار