تفنگ آب پاش

328,000 تومان

تفنگ آب پاش

سایز تقریبی 40 سامنتی متر

قدرت پرتاب تا 8 متر

 

1 در انبار